Finansų žodynas

Norint skolintis atsakingai, labai svarbu suprasti ir išsiaiškinti visas paskolos (kredito) sutarties sąlygas, todėl pravartu žinoti pagrindinius su šiomis sutartimis susijusius finansinius terminus. Tai gali padėti išvengti įvairių nesusipratimų. Žemiau pateikiame dažniausiai vartojamus terminus, su kuriais jums gali tekti susidurti, jei nuspręsite pasinaudoti paskolų (kreditų) teikėjų paslaugomis.

Paskolos davėjas (kreditorius, skolintojas) – tai viena iš kredito sutarties šalių – fizinis ar juridinis asmuo, kuris už tam tikras palūkanas suteikia kreditą kredito paraišką pateikusiam kredito gavėjui.

Paskolos gavėjas – tai viena iš paskolos sutarties šalių, kuriai paskolos davėjas (kreditorius) perleidžia sutartyje nurodytą pinigų sumą, kurią paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti per nustatytą terminą ir sumokėti palūkanas, jei paskolos sutartyje nenurodyta kitaip.

Laiduotojas – tai asmuo, kuris kartu su jumis pasirašydamas jūsų paskolos sutartį, prisiima atsakomybę už suteiktą paskolą ir garantuoja jūsų mokumą, o nesėkmės atveju įsipareigoja grąžinti likusią paskolos sumą už jus. Laiduotoju gali būti asmuo, kuris gauna atitinkamas pajamas arba turi turto.

Paskolos gavėjas (skolininkas) – tai fizinis ar juridinis asmuo, paskolos davėjas suteikia paskolą, ir kuris turi prievolę grąžinti paskolos davėjui pasiskolintą sumą sutartyje nustatyta tvarka.

Palūkanos – tai kaina, mokama už pinigų skolinimą. Paskolos gavėjas už suteiktą paskolą paskolos davėjui moka sutartyje nurodytas palūkanas, kurių dydis nustatomas atsižvelgiant į įvairius veiksnius, tokius kaip skolininko finansinė būklė, patikimumas, paskolos suma ir kt.

Užstatas – tai kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, kurį paskolos gavėjas pateikia kaip priemonę, užtikrinančią paskolos sutarties įvykdymą, ir kuris, paskolos gavėjui laiku neįvykdžius savo sutartinių finansinių įsipareigojimų, atitenka paskolos davėjui (kreditoriui) ir panaudojamas nesumokėtoms paskolos įmokoms padengti. Imant mažas paskolas, užstato paprastai nereikalaujama, išskyrus tuos atvejus, kai lėšų siekiama gauti lombarde.

Paskolos terminas – tai laikotarpis, per kurį paskolos gavėjas privalo grąžinti visą paskolos davėjo suteiktą paskolos sumą, sutartyje nustatytas palūkanas ir kitus mokesčius.

Pratęsimo terminas – tai paskolos davėjo paskolos gavėjui suteiktas papildomas laikotarpis, kuriam atidedamas paskolos įmokos grąžinimas.

Metinė palūkanų norma – tai paskolos gavėjo paimtos paskolos kainos procentine išraiška. Sutartyje paprastai nurodomos metinės palūkanos.

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – ji apskaičiuojama LR vyriausybės nustatyta tvarka, darant prielaidą, kad kredito sutartis galios visą joje nustatytą laikotarpį, sutarties šalys vykdys savo finansinius įsipareigojimus, kitos patiriamos išlaidos nesikeis ir bus tokios, kaip sutarties sudarymo metu, ir bus taikomos iki sutarties pabaigos. BVKKMN turi būti nurodyta sutarties sąlygose.

Kredito refinansavimas (paskolos perkreditavimas) – tai naujos paskolos (naujo kredito) gavimas anksčiau paimtai paskolai (kreditui) padengti.

Ikiteisminis skolos išieškojimas – tai skolos išieškojimas ne per teismą. Šiame etape paprastai pasitelkiamos skolų išieškojimo bendrovės.

Teisminis skolos išieškojimas – tai skolos išieškojimas per teismą, siekiant atgauti skolą. Teismo nutartį vykdo antstolis.

Vykdomasis raštas – tai vykdomasis dokumentas kurį pirmosios instancijos teismo išduoda po to, kai priima sprendimą susidariusią skolą priteisti paskolos davėjo (kreditoriaus) naudai. Tokiu atveju paskolos davėjas (kreditorius) gali kreiptis į antstolį, kuris atlieka tolimesnius išieškojimo veiksmus, priskiriamus jo kompetencijai.